OUR SERVICE

Graphic Design

Graphic Design

ให้บริการออกแบบสร้างสรรค์ สื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ทุกประเภทตอบสนอง ความต้องการของคุณในทุกด้าน สะท้อนภาพลักษณ์ และแนวคิดของคุณ ผ่านงานที่โดดเด่น ด้วยทีมงานนักออกแบบ กราฟฟิคดีไซน์มืออาชึพ
INKJET PRINTING

INKJET PRINTING

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพ ด้วยระบบการพิมพ์ แบบออฟเซ็ท เครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย และระบบหลังการพิมพ์ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมตอบสนองความคิดสร้างสรรค์ ในสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
Offset Printing

Offset Printing

พิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงจนถึงสูงมาก เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด มีทั้งเครื่องพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น เช่น พิมพ์แผ่นพับ พิมพ์ใบปลิว พิมพ์หนังสือ พิมพ์วารสาร พิมพ์นิตยสาร พิมพ์โบรชัวร์ ฯลฯ
Packaging

Packaging

ให้บริการด้านการออกแบบ และ ผลิต ทั้งฉลากสินค้า กล่อง และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จากกระดาษ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยดีไซน์ที่ โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สำหรับลูกค้าแต่ละราย

OUR PORTFOLIO


Portfolio #1

The Voice

Portfolio #2

Design

Portfolio #3

Name Card

Portfolio #4

Counter Exhibition

New Technology


Graphic Design

ให้บริการออกแบบสร้างสรรค์ สื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ทุกประเภทตอบสนอง ความต้องการของคุณในทุกด้าน..

INKJET PRINTING

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพ ด้วยระบบการพิมพ์ แบบออฟเซ็ท เครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย..

Event Organization

ให้บริการด้านการออกแบบ และ ผลิต ทั้งฉลากสินค้า กล่อง และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จากกระดาษ ..

Packaging

ให้บริการด้านการออกแบบ และ ผลิต ทั้งฉลากสินค้า กล่อง และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จากกระดาษ ..